send link to app

Diabetologia po Dyplomie


4.0 ( 6880 ratings )
Medical
Desenvolvedor: Medical Tribune Polska Sp. z o.o.
Darmowy

Diabetologia po Dyplomie stanowi przede wszystkim forum, na którym prezentowane są praktyczne zagadnienia związane z cukrzycą. Pismo zawiera tłumaczenia artykułów ze sztandarowych czasopism Amerykańskiego Towarzystwa Diabetologicznego – Clinical Diabetes i Diabetes Spectrum.

Uwaga! Zawartość aplikacji dostępna wyłącznie dla lekarzy, zgodnie z wymogami ustawy z 6.09.2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. Nr 126, poz.1381, z późn. zmianami i rozporządzeniami).

Aplikacja umożliwia zakup zarówno pojedynczych wydań, jak i wykupienie prenumeraty. Prenumeratorzy innych wersji (papierowej, online) mogą korzystać z atrakcyjnych ofert dokupienia lub przedłużenia prenumeraty w niższych cenach - zapraszamy do sprawdzenia na:
https://www.podyplomie.pl/czasopisma2/categories/350/page/landing

W ramach prenumeraty elektronicznej Czytelnik otrzymuje określoną liczbę numerów pisma w miarę ich ukazywania się. Po pobraniu całości nowego wydania jest ono przechowywane w pamięci urządzenia i nie jest wymagane połączenie z Internetem do jego czytania.

Instrukcję obsługi wydania tabletowego można obejrzeć pod adresem:
http://www.podyplomie.pl/s/filminstruktazowy